Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

   
 
 
Zou het waor zien?

terug VéPé

Elke dag wordt tegen iemand gezegd: 
Elke dag wordt er gezegd: moj nie verder vertelle ......

Elke dag is er geroezemoes ien de hoofdstad van Lingewaard.
Zou 't  waor zien? 't Kum wel ien deze rubriek.

Jos

Geroezemoes…………………. Tijdens de open dag van Leemstede heeft GuG gezien dat Jos Venselaar vur zich eige twee kantoorruumtes tot zijn beschikking heeft.

Het geroezemoes gé dat in de tweede ok iemand kum te zitten.
   
Julianahof
Blokker gé dicht. Het geroezemoes ien Julianahof is niet van de lucht.
Wat kum er dan ien?
Het geroezemoes gé dat Kruidvat ien het pand van Blokker kum.

Twee drogisterijen tegenover mekaor?
Het geroezemoes gé dat medewerkers van Etos te horen hebben gekregen dat de huur van hun winkel per 1 januari 2018 is opgezegd.

   
Uniform

St. Sebastianus mag dit jaar weer het Kersenfeest organiseren. Van vrijdag 23 tot en met zondag  25 juni is het thema  ‘De vrienden van Sebastianus Live’.

Veurzitter Fred van Heck van St. Sebastianus wil er niks over kwiet. Mar het geroezemoes gé dat het korps tijdens het Kersenfeest  hun nieuwe uniformen presenteert.

   
Gaotekèès
De Gentenarren beginnen zich wèrm te lopen voor hun pronkzitting. Pssst, mar het geroezemoes gé dat het programma op een gaotekèès liek. 

Het geroezemoes ging dat drie kjèls van Minse Praot zich hebben bedankt.

Het geroezemoes gé dat bij Minse Praot het Heintje Davids gehalte bijzonder hoog is.
Het geroezemoes gé dat Jos en Johan toch wjèr blieve.


Het geroezemoes gé dat Han ech is gestop en ien het publiek zit um naor het belège gaotekèèsprogramma te kieke. 

   
Raadslid
Het geroezemoes gé dat ons durp zich weer sterker gaat mengen in politiek Lingewaard. Het geroezemoes gé dat Berrie Rensen zich heeft gemeld bij VVD Lingewaard om lid te worden. Niks bijzonders, maar het geroezemoes gé dat Berrie meteen heeft verteld dat hij de ambitie heeft om na de raadsverkiezingen in 2018 raadslid te willen zijn.

Poeh, het geroezemoes gé ok dat ons weggekieperde Piet Wegh nog steeds de ambitie heeft om in 2018 als raadslid terug te keren naar de politieke arena van Lingewaard.

Zouden de heren ook dromen over een rol als wethouder?

   
Koning

Het geroezemoes gé dat Ed Wiecherink de handschoen gé oppakken. Ed doet een gooi naar de hoogste titel van ons durp: Koning van St. Sebastianus. Het kan druk worden onder de mast. Het geroezemoes gé dat Pieter Raozing ien het geniep schietles heeft gevolgd. Nu hij van Haalderen terug naar zijn dorp is verhuisd, wil de oud prins carnaval ok schutterskoning worden. Het is mar een geroezemoes.

Dus vroeg GUG een reactie aan Raozing senior. Willem lacht en houdt zijn kaken stief op mekaor. Geen ontkenning nog bevestiging.

Vur GUG bijna krèk als het eigeste dat het gin geroezemoes mjèr is. Pieter Raozing is de vierde kandidaat voor het koningschap 2016-2017.  

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door een puur Gendts bedrijf
 
naar website van Dierenkliniek Bakker-Brom