Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Dijk afgesloten, ook voor fietsers?  (maandag 11 september ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
 
   
 

De weg over de Waaldijk is met graafwerk doorgesneden om een krachtstroomkabel  naar De Zandberg aan te leggen. Door de dijk spuiten, zoals de kabel van K3Delta, is om technische reden niet mogelijk.

De weg is hermetische afgesloten voor al het verkeer. Fietsers denken dat ze niet bij ‘al het verkeer’ horen en wringen zich door de afzetting heen. Naar verwacht is de afsluiting vóór 1 oktober voorbij.  

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement