Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Abstracte begrippen: kleur en vorm

Terug Vépé

Fototentoonstelling ‘Abstracte begrippen: kleur en vorm’  van 25 augustus tot en met 13 oktober

Deze expositie, die eerder in april 2015 plaats vond in de Stevenskerk in Nijmegen, is een vervolg op het  innovatieve project ‘The Box Transparant’ (TBT).
Aan The Box transparant namen vijf personen deel in de leeftijd van 52 tot en met 74 jaar. Alle personen lijden al jarenlang aan afasie: als gevolg van hersenletsel functioneren een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer.

In het project lag het accent op een zelfgekozen onderwerp en ingezet op abstracte begrippen en het leren hanteren van de tablet. Door het zelf maken van de foto’s, het focussen op een begrip als rond en/of een kleur als rood, heeft tot gevolg het her- ontdekken van de directe leefwereld.

TBT heeft tot interessante resultaten geleid: een deelnemer kan zijn vrouw weer bij haar naam noemen; een ander heeft zo veel zelfvertrouwen gekregen dat ze met eenzijdige verlamming meedoet aan een dressuurwedstrijd en 3de wordt; weer een ander pakt zijn oude hobby op en stapt in een beoordelingscommissie voor fototentoonstellingen. Bij de logopedische tests zijn alle personen verbeterd, zeker betreffende het benoemen; want niet meer op een woord kunnen komen is voor een persoon doorgaans een heftige frustratie.

De methode ‘The Box transparant’ sluit nauw aan op het huidige overheidsbeleid waar van mensen gevraagd wordt te participeren in de maatschappij. Met deze benadering wordt zichtbaar dat ook voor mensen met een ernstig afasie er meer mogelijkheden zijn dan doorgaans gedacht wordt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij

www.strenatui.nl

strenatui@strenatui.nl

www.facebook.com/strenatui

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven