Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Erehaag Jo Doornenbal Terug Vépé
   

De anderhalvemetersamenleving is een nieuw en behoorlijk lang woord. Hoe lang is anderhalve meter? GuG gaat niet met een rolmaat door het durp. Wel met de camera om te ontdekken wat de overheidsmaatregel teweeg heeft gebracht

Hopelijk kunnen we anderhalvemetersamenleving gauw in de map  coronageschiedenis stoppen. Maar gezien de ontwikkelingen zou het best kunnen dat GuG’s zoektocht een poosje aan blijft houden.  
 

Al kwam je tien keer langs zijn woning, dan zwaaide Jo tien keer. Vandaag hebben betrokken mensen Jo Doornenbal met een erehaag  in de Diekstraot uutgezwaaid. En dat is in deze  anderhalvemetersamenleving verboden.  
 

 

Familie moest bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden een ontheffing aanvragen. Door de coronacrisis is namelijk een noodverordening van kracht, die bepaald dat in artikel 2.1 van de noodverordening is bepaald dat ‘het verboden is om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.’
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement