Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
   
 
   
Orgasme (zondag 10 januari) Terug Vépé

De coronacrisis treft financieel ook Het Gemeentenieuws. Sjaak schuilt tijdelijk bij GuG

 

‘’Ik heb ook wel columns geschreven en dan heb je per week één fijne dag, namelijk de dag dat je de column inlevert. En de volgende dag begint de ellende alweer. Zoeken naar onderwerpen en invalshoeken.’ Dat zegt de 80-jarige Sonja Barend in een interview met dagblad Trouw. Nou ja, zo erg is het met deze stukjestikker niet, maar het komt me wel bekend voor. Na de laatste regel van dit stukje beginnen mijn grijze cellen zich alweer te gedragen als een nieuwsjunkie.
Wie, wat, waar, waarom. De politieke vergaderagenda, de wekelijkse collegebesluiten, schriftelijke raadsvragen en natuurlijk de kranten. Soms zijn koppen al genoeg om op te slaan. De Gelderlander: Alle orgasmes binnen 1 minuut dankzij Nijmeegse vibrator. Reformatorisch Dagblad: “Waar komt wantrouwen tegen pers vandaan?” Trouw: ”OM ziet af van onderzoek naar Belastingdienst”
Mijn grijze cellen reageren hyper. Reden om verder te lezen. Volgens het OM hoort de zaak niet thuis in het strafrecht, maar in het politieke domein. Aan de bestrijding van misbruik en fraude door de Belastingdienst lagen politieke en bestuurlijke keuzes ten grondslag.“
Mijn grijze cellen jubelen; een onderwerp? Ambtenaren denken en handelen binnen de wetten en regels. Buiten de lijntjes kleuren kan riskant zijn. Een wethouder wordt uit de wind gehouden door partijgenoten. Bij ambtenaren ligt het anders. Zonder rugdekking meedenken over politieke en bestuurlijke keuzes  kan link zijn voor je carrière en broodwinning.
In Gendt loopt een hardnekkige handhavingszaak rond het oneigenlijk gebruik van een bedrijfswoning aan de Broeksestraat. Ook de bezwarencommissie stelt dat het in strijd wordt gehandeld met het bestemmingsplan. En wat nu verder met de handhaving? De ambtenaar geeft antwoord. “Het college heeft een last onder dwangsom opgelegd om het strijdig gebruik van bewoning van een bedrijfswoning te beëindigen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt door de eigenaar/bewoner. Het college heeft het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Binnen negen maanden moet de strijdige situatie zijn beëindigd. Tegen het besluit van het college kan de eigenaar/bewoner een beroep instellen.”
Juridisch en ambtelijk is me dit bekend als de weg naar Rome. Terug naar de gemeente. Wat zijn voor de bewoner uiteindelijke de consequenties als die niet luistert? Wat wacht hem dan boven het hoofd? Uitzetting? De bekende riedel wordt keurig herhaald. Van binnen de lijntjes kleuren krijgen keurige ambtenaren van het OM nooit een berisping, maar ook geen orgasme.
Sjaak

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door Gendtse vrienden

 

 

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement 

 

 

Groeten uit Gendt 2020