Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Oorlog  SKC De Leemhof     (23 april ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Het is oorlog tussen Lingewaard en SKC de Leemhof. In spierballentaal is voorzitter Andre Scheen te kennen gegeven dat de gemeente uiterlijk 31 oktober 2021 de overeenkomst zal beëindigen. Wethouder Theo Janssen gaat ondertussen op zoek naar een andere beheerder. Het stroeve overleg over huisvesting van de bibliotheek is de druppel. De getergde voorzitter Andre Scheen sluit de gang naar de rechter niet uit.

Het botert al jaren niet tussen de gemeente en het bestuur van De Leemhof. Overleg over gemeentelijke visies en beleidsnota’s liepen stuk. De Leemhof gedroeg zich als een vreemde eend in de bijt en liep dan weg van de overlegtafel. Het Leemhofbestuur is van mening dat de stichting het pand én parkeerterrein met een huurovereenkomst uit 1998 huurt van de gemeente en alle zeggenschap heeft over het gebruik. De gemeente zegt dat het gaat om een andere overeenkomst. ,,In deze overeenkomst hebben partijen afgesproken dat u aan de gemeente het (symbolische) bedrag van één gulden op jaarbasis verschuldigd was voor het gebruik van het Sociaal Kultureel Centrum De Leemhof. Om die reden is volgens de gemeente geen sprake van een huurovereenkomst, maar van een gebruiksovereenkomst.’’

Wethouder Theo Janssen: ,,Het gaat om het multifunctioneel gebruik van De Leemhof. Wij willen daarmee bereiken dat verschillende doelgroepen de ruimten voor zoveel mogelijk verschillende activiteiten kunnen gebruiken. En wij vinden het belangrijk dat de bibliotheek een plek krijgt in De Leemhof. Jammer genoeg zijn we in alle gesprekken niet verder gekomen.’’

De discussie om de bieb bij De Leemhof te voegen, heeft tot kwaad bloed gezet. De verbouwplannen liggen op tafel. Voor de bibliotheek wordt de Leemhof uitgebreid en een stuk van de openbare ontvangstruimte afgesnoept. De onderhandelingen zijn met kwade gezichten stukgelopen. ,,Geconstateerd is dat door de opstelling van het bestuur van De Leemhof we niet komen tot een goede oplossing voor een zo multifunctioneel gebruik van het gebouw waar de diverse maatschappelijke activiteiten een plek kunnen krijgen. Ook is geconstateerd dat de wens om een bibliotheekvoorziening te realiseren in De Leemhof niet gerealiseerd wordt als er geen meedenkkracht/ medewerking van alle partijen aanwezig is.’’

Juridische strijd

Wethouder Janssen wil de zaak afronden. Het eerste (mail)contact dateert van 16 februari 2018. Desnoods gaat hij een juridische strijd aan, zo blijkt uit de aangetekende brief aan voorzitter Scheen. ,,Wij denken nog na over de vraag of wij gebruik gaan maken van het bepaalde in artikel 4, lid 2 sub a van de overeenkomst. In dat artikel staat dat u in het gemeentelijk belang alle, één of meer lokalen in het gebouw en het terrein geheel of gedeeltelijk ter beschikking moet stellen van het college van burgemeester en wethouders, dit ter beoordeling aan het college. Mochten wij hiertoe overgaan dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.’’

Andre Scheen, bemenst strijdvaardig in zijn eentje het bestuur, wil inhoudelijk geen reactie geven.


Archief

Boos

Uitdaging
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

 

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement